November 14th, 2017

(no subject)

Майами
Стрит арт Майами. Winwood Walls

Winwood-7

Winwood-48
Americano & Espresso
Winwood-42
Наталья Фатеева.
Winwood-18
Портрет Шарикова, выбитый в стене ледорубом.
Winwood-11
Два кита через улицу друг от друга.
Winwood-30

Winwood-25

Winwood-15

Winwood-37

Winwood-38

Winwood-39
Red is the colour.
Winwood-43